دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مبانی الکترونیک (1383) / میرعشقی ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمیرعشقی ، علی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :TK7815 ‭/م9م2
عنوان :مبانی الکترونیک
تکرار نام مولف :علی میرعشقی
ویرایش :ویراست‌2
ناشر:اصفهان : شیخبهایی
سال نشر :1383
صفحه شمار:
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-905393--6
یادداشتج. 2 (چاپ نهم: 1386)
واژه نامه
نمایه
موضوع‌ها :اصفا
الکترونیک
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=7491
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
2266TK7815‭ /م9م2 ج.2 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
2267TK7815‭ /م9م2 ج.2 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
3027TK7815‭ /م9م2 ج.1 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
3555TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
3616TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
3630TK7815‭ /م9م2 ج.1 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
3760TK7815‭ /م9م2 ج.2 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
4905TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
4919TK7815‭ /م9م2 ج.2 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
4926TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5125TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5162TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5431TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5545TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
5638TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5650TK7815‭ /م9م2 ج.2 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5771TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5772TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5773TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6006TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6039TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6471TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8175TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8522TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8523TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8524TK7815‭ /م9م2 ج.2 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8525TK7815‭ /م9م2 ج.2 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9023TK7815‭ /م9م2 ج.2 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9329TK7815‭ /م9م2 ج.2 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9568TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9954TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9981TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9985TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10189TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10268TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10269TK7815‭ /م9م2 ج.2 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
11521TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11582TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
12019TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13063TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.30کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13264TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.31کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13345TK7815‭ /م9م2 ج.2 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13432TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.32کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13598TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.33کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13715TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.34کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14052TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.35کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14585TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.36کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
14897TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.37کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14898TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.38کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15046TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.39کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15199TK7815‭ /م9م2 ج.2 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15478TK7815‭ /م9م2 ج.2 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15485TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.40کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15511TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.41کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15571TK7815‭ /م9م2 ج.2 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
16605TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.42کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
16606TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.43کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
16607TK7815‭ /م9م2 ج.2 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
16608TK7815‭ /م9م2 ج.2 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
16918TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.44کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17862TK7815‭ /م9م2 ج.1 ن.45کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0