دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : فرامرز صبوری

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
روش طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک (1369) / مافی نژاد ، خلیل (1326)، نویسنده

کاربران آنلاین :0