دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حسین غریبی (1337)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
دانش ایران در سطح بین المللی سال 2004 (1384) / نیاکان ، شهرزاد (1350)، نویسنده
دانش ایران در سطح بین‌المللی سال 2000 (1381) / انصافی ، سکینه (1345)، نویسنده
دانش ایران در سطح بین‌المللی سال 2001 (1383) / انصافی ، سکینه (1345)، نویسنده
دانش ایران در سطح بین‌المللی سال 2002 (1383) / انصافی ، سکینه (1345)، نویسنده
مدیریت نظام علوم، تحقیقات و فناوری (1385) / ابویی اردکان ، محمد (1350)، نویسنده

کاربران آنلاین :0