دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : عبدالله قاسمی (1327)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مبانی طراحی ارتباطات رادیوئی (1384) / قاسمی ، عبدالله (1327)، نویسنده
مهندسی انتشار امواج رادیویی (1393) / قاسمی ، عبدالله (1327)، نویسنده

کاربران آنلاین :0