دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: اسرار دانش؛ شرکت مهندسین مشاور طرح ارتباطات

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مبانی طراحی ارتباطات رادیوئی (1384) / قاسمی ، عبدالله (1327)، نویسنده

کاربران آنلاین :0