دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دفتر امور فنی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب (1384) / سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دفتر امور فنی،
مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن (1384) / سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دفتر امور فنی،

کاربران آنلاین :0