دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله؛ نشریه شماره 301)(انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ 67/00/84

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن (1384) / سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دفتر امور فنی،

کاربران آنلاین :0