دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : بهرام کریمی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
رهیافت حل مساله در سیستمهای کنترل (1382) / دیانی ، محمود (1339)، نویسنده

کاربران آنلاین :0