دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: پردازش

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی برق (1387) / طالبی ، محمدصادق، نویسنده
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی عمران (1387) / نشر پردازش ; عنوان: مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد عمران: سوال در زمینه‌های زبان تخصصی, مقاومت مصالح
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی برق (الکترونیک) (1386) / دلیرروی‌فرد ، رسول، نویسنده
مهندسی برق(بررسی سیستم‌های قدرت) (1387) / محمدی ، بهنام (1363)، نویسنده
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی برق (سیستم‌های کنترل خطی) (1388)
مجموعه سوال‌های کارشناسی ارشد مهندسی برق (ماشین‌های الکتریکی1و 2) (1388)
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی برق (الکترومغناطیس) (1387) / محمدطاهری ، محمود (1334)، نویسنده
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی برق (سیستمهای کنترل خطی) (1386) / خسرویان کرمانی ، کامران، نویسنده
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد ریاضی (جبر خطی) (1389) / اعظمی ، شاهرود (1358)، نویسنده
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد معادلات دیفرانسیل (1386) / یوسفی ، اسماعیل (1352)، نویسنده
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد الکترومغناطیس مهندسی (1391) / محمدطاهری ، محمود (1344)، نویسنده

کاربران آنلاین :0