دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، دفتر نشر معارف

واقع در: قم

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تاریخ امامت (1387) / منتظرالقائم ، اصغر (1337)، نویسنده
رساله دانشجویی (1385) / حسینی ، مجتبی (1338)، نویسنده
تاریخ توصیفی - تحلیلی صدر اسلام (1390) / سید علوی ، میر ابراهیم (1318)، نویسنده

کاربران آنلاین :0