دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ماشین‌های الکتریکی 1و2 (1387) / عاملی ، کاظم، نویسنده
الکترونیک 1 و 2 ویژه گروه فنی - مهندسی شامل (1386) / معصومی ، مسعود (1352)، نویسنده
آمار و احتمالات مهندسی (1386) / جعفری ، نادر (1359)، نویسنده
تجزیه و تحلیل سیستم ها (1386) / محبوبی اسفنجانی ، رضا (1359)، نویسنده
مدارهای الکتریکی ویژه گروه فنی - مهندسی شامل (1386) / الفی ، علیرضا (1355)، نویسنده

کاربران آنلاین :0