دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: نگاه دانش نوین

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
زبان تخصصی مدیریت (1387) / ناصرزاده ، محمدرضا (1359)، نویسنده

کاربران آنلاین :0