دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

طراحی و شبیه سازی مخلوط کننده فیلتر دوانتهایی میکروالکترومکانیکی با پهنای باند باریک برای کاربرد در فرکانس میانی (1396) / حاج طالبی ، عادل، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحاج طالبی ، عادل، نویسنده
عنوان :طراحی و شبیه سازی مخلوط کننده فیلتر دوانتهایی میکروالکترومکانیکی با پهنای باند باریک برای کاربرد در فرکانس میانی
تکرار نام مولف :عادل حاج طالبی
سال نشر :1396
صفحه شمار:53ص
یادداشتچکیده
در سال‌های اخیر استفاده از سیستم‌های میکروالکترومکانیکی با توجه به ویژگی‌هایی نظیر توانایی مجتمع سازی، تلفات و توان مصرفی نزدیک به صفر در ساخت تجهیزات و ادوات الکترونیکی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
امروزه با توجه به ویژگی‌های بیان‌شده، استفاده از این سیستم‌ها در ساخت مخلوط‌کننده مورد توجه قرار گرفته است.
در این پایان‌نامه در ابتدا به بررسی ویژگی‌های مخلوط‌کننده ، خازن میکروالکترومکانیکی می پردازیم و درنهایت به تحلیل قابلیت استفاده از خازن میکروالکترومکانیکی به‌عنوان مخلوط‌کننده فیلتر خواهیم پرداخت. برای دستیابی به این اهداف از معادلات تحلیلی و نرم‌افزار COMSOL بهره می‌بریم و تحت سه سناریو به مدل‌سازی آن‌ها خواهیم پرداخت. در تمامی مدل‌سازی‌های صورت گرفته از جنس پلی سیلیکون و هندسه‌ی دوسر ثابت برای ساخت پل استفاده‌شده است. . در این مدل‌سازی‌ها، ارتفاع پل‌ها 1/2 میکرومتر عرض پل‌ها 8 میکرومتر و فاصله‌ی هوایی 500 آنگستروم در نظر گرفته‌شده است.
در سناریو اول، ابتدا به تحلیل خازن تک پل ، بررسی فرکانس های تشدید مکانیکی و اثرات ولتاژهای اعمالی بر جابه‌جایی فرکانس تشدید اول ساختار پرداخته می شود. همچنین، شبیه‌سازی سیستم در ساختار فیلتر فرکانس گزین در حوضه‌ی فرکانس گذر در اطراف فرکانس تشدید اول انجام می‌شود.
در سناریو دوم، تحلیل فرکانس‌های تشدید مخلوط‌کننده دو پل دوسر ثابت تک تنهایی و تحلیل ساختار آن در ساختار تشدیدگر فرکانس گزین در حوضه‌ی فرکانس با تغییر مقادیر ولتاژ اعمالی به سیستم پرداخته می‌شود.
در سناریو سوم، تحت یک ساختار پیشنهادی، به بررسی فرکانس‌های تشدید سیستم پیشنهادی و تحلیل ساختار آن در ساختار فیلتر فرکانس گزین در حوضه‌ی فرکانس با تغییرات مقادیر امپدانس خروجی و بررسی اثرات تغییرات ولتاژ بر فرکانس تشدید سیستم پرداخته می‌شود. درنهایت سیستم پیشنهادی در حوضه‌ی زمان گذر و بررسی عمل مخلوط‌کنندگی و استخراج مشخصات سیستم تحلیل می‌شود.

کلمات کلیدی: مخلوط کننده، سیستم های میکروالکترومکانیکی، فیلتر، مخلوط کننده ی دوانتهایی، تشدیدگر
شناسه افزوده :مافی نژاد ، خلیل (1326)، استاد راهنما
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=18393
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
334پ334پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :15