دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

برنامه‌ریزی ریاضی کاربردی (1380) / برادلی ، استیون (1941)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبرادلی ، استیون (1941)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QA402/5