دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رهیافت حل مسئله در الکترونیک (1376 - 1378) / دیانی ، محمود (1339)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدیانی ، محمود (1339)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :TK7862 ‭/د9ر9 1389
عنوان :رهیافت حل مسئله در الکترونیک
تکرار نام مولف :محمود دیانی
ناشر:تهران : نص
سال نشر :1376 - 1378
صفحه شمار:2 ج
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-626-463-2
یادداشتج. 2 (چاپ دوم: 1381)چاپ چهارم: 1386
کتابنامه
موضوع‌ها :اصفا
الکترونیک -- مسائل، تمرینها و غیره ؛ الکترونیک
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=7247
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
19248TK7862 ‭/د9ر9 1389 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
22356TK7862 ‭/د9ر9 1391 ج.1 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
93TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.1 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
94TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.1 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
1297TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.1 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
1298TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.1 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
2199TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.2 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
2257TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.2 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
2258TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.2 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
2841TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.1 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
3581TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.2 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
3582TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.2 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6195TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.2 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7057TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.1 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9027TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.2 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9440TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.1 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
9469TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.1 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12018TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.2 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13257TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.1 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14142TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.2 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14301TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.1 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15393TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.2 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
16891TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.1 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17434TK7862‭ /د9ر9 1389 ج.2 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0