دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) (1385)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :TA368 ‭/س24 ش.346
عنوان :مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی)
تکرار نام مولف :معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت آب و خاک، دفتر توسعه شبکه های آبیاری و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی؛ معاونت برنامه ریزی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
ناشر:تهران : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات
سال نشر :1385
فروست :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله؛ نشریه شماره 346)(انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ 85/00/81-85/00/85
عنوان قراردادی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله
صفحه شمار:
ویژگی :مصور
موضوع‌ها :اصفا
آبیاری - امکان سنجی ؛ تسطیح اراضی - امکان سنجی ؛ زهکشی - امکان سنجی ؛ سازه های هیدرولیکی - طرح و محاسبه ؛ یکپارچه سازی اراضی - امکان سنجی ؛ کشاورزی و تأمین آب - امکان سنجی
مندرجاتمندرجات: ج.1. کلیات، تعاریف و مفاهیم پایه.- ج.2. ضوابط مبانی آبیاری و تسطیح اراضی کشاورزی.- ج.3. زهکشی.- ج.4. سازه های آبی و جاده های دسترسی.- ج.5. یکپارچه سازی اراضی کشاورزی
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=8205
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
7394TA368‭ /س24 ش.346 ج.5 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
7395TA368‭ /س24 ش.346 ج.5 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
7396TA368‭ /س24 ش.346 ج.5 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
7397TA368‭ /س24 ش.346 ج.5 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
7398TA368‭ /س24 ش.346 ج.5 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7588TA368‭ /س24 ش.346 ج.1 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7589TA368‭ /س24 ش.346 ج.1 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7590TA368‭ /س24 ش.346 ج.1 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7591TA368‭ /س24 ش.346 ج.1 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7592TA368‭ /س24 ش.346 ج.1 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7598TA368‭ /س24 ش.346 ج.3 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7599TA368‭ /س24 ش.346 ج.3 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7600TA368‭ /س24 ش.346 ج.3 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7601TA368‭ /س24 ش.346 ج.3 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7602TA368‭ /س24 ش.346 ج.3 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7628TA368‭ /س24 ش.346 ج.2 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7629TA368‭ /س24 ش.346 ج.2 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7630TA368‭ /س24 ش.346 ج.2 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7631TA368‭ /س24 ش.346 ج.2 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7632TA368‭ /س24 ش.346 ج.2 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0