دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله؛ نشریه شماره 346)(انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ 85/00/81-85/00/85

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) (1385)

کاربران آنلاین :0