دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

طراحی بناهای درمانی (9) (1386) / سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله
رده‌بندی کنگره :TA368 ‭/س24 ش.9-287
عنوان :طراحی بناهای درمانی (9)
تکرار نام مولف :معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله
ناشر:تهران : سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه انتشارات
سال نشر :1386
فروست :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله 9-287)(انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور86/00/55 - 86/00/57
صفحه شمار:
ویژگی :مصور
یادداشتمربوط به بخشنامه شماره 100/59286 مورخ: 1386/4/27
کتابنامه
موضوع‌ها :اصفا
بیمارستانها - طرح و ساختمان - استانداردها ؛ بیمارستانها - وسایل و تجهیزات استانداردها ؛ تأسیسات - استانداردها
مندرجاتج.1.راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری خدمات تشخیصی غیرتهاجمی قلب.- ج.2. راهنمای طراحی تأسیسات مکانیکی خدمات تشخیصی غیرتهاجمی قلب.- ج.3. راهنمای طراحی تأسیسات برقی خدمات تشخیصی غیرتهاجمی قلب
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=8232
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
7935TA368‭ /س24 ش.9-287 ج.2 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7936TA368‭ /س24 ش.9-287 ج.2 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7937TA368‭ /س24 ش.9-287 ج.2 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7938TA368‭ /س24 ش.9-287 ج.2 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7939TA368‭ /س24 ش.9-287 ج.2 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0