دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
قرارداد همسان ساختمان و نصب (C) برای تأسیسات صنعتی و زیربنایی (1385) / مهندسان مشاور آوند طرح، نویسنده
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن، رسته راه و ترابری سال 1386 (1386) / سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دفتر امور فنی و تدوین معیارها
سند تلفیقی اسناد توسعه بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند (ز) ماده 155قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384/5/5 هیئت وزیران (1386) / سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دفتر برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد کلان
مجموعه اسناد ملی توسعه در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1385) / سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دفتر برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد کلان
چالش ها و فرصتهای اشتغال در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (1386) / نیکزاد لاریجانی, میرسعید

کاربران آنلاین :0