دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله؛ نشریه شماره 369)(انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ 86/00/6

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو

کاربران آنلاین :0