دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : HC475

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اسناد ملی توسعه استان ها در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جممهوری اسلامی ایران (1386)
اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن (1380) / بهکیش ، محمدمهدی (1323)، نویسنده
دولت پهلوی و توسعه اقتصادی (1383) / عباسی ، ابراهیم (1350)، نویسنده
سند تلفیقی اسناد توسعه بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند (ز) ماده 155قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384/5/5 هیئت وزیران (1386) / سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دفتر برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد کلان
شاخص های ارزیابی توسعه بخشی و فرابخشی (1389) / رحمت نیا ، علیرضا، نویسنده
مجموعه اسناد ملی توسعه در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1385) / سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دفتر برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد کلان
گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران، 1356-1381 (1383) / سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اداره کل روابط عمومی

کاربران آنلاین :0