دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله؛ نشریه شماره 324)(انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ 85/00/116

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خرجینی (1385)

کاربران آنلاین :0