دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

عنوان قراردادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله

مدارک موجود با این عنوان قراردادی

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خرجینی (1385)

کاربران آنلاین :0