دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

كتب آموزشي حوزه كامپيوتر - برنامه نويسي

     پالایش جستجو
کتاب همراه کامپیوتر (1383) / علیپور ، مظاهر (1339)، نویسنده
کتاب1آموزشی‌[freehand 7فریهند]7 (1376) / شرکت ماکرومدیا
چه باید کرد؟ (1360) / شریعتی ، علی (1356- 1312)، نویسنده
کلید ETABS برای ساختمان های فولادی (1388) / خسروی ، حمید، نویسنده
کنترل در[MATLABمطلب] (1376) / شهریاری ، مجید، نویسنده
کنترل دیجیتال کاربردی (با استفاده از میکروکنترلر) (1390) / ابراهیم ، دوگان، نویسنده
کنترل کننده‌های برنامه‌پذیر (1379) / حسینی ، ابراهیم (1344)، نویسنده
کنترل کننده‌های منطقی برنامه‌پذیر (1378) / وب ، جان ویلیام (1927)، نویسنده
کنترلکننده‌های منطقی برنامه‌پذیر (1380) / بولتن ، ویلیام (1933)، نویسنده
کنترلکننده‌های منطقی قابل برنامه‌ریزی PLC (1377) / سبزپوشان ، حجت (1339)، نویسنده
گام به گام با دلفی (1380) / رضوی ، سید امیرحسین (1351)، نویسنده
گام به گام با پاسکال (1375) / بلفورد ، جنوا، نویسنده
گرافیک و بیسیک (1373) / کریمی ‌زند ، مهدی (1333)، نویسنده
گرافیک سه‌بعدی در ++[Cسی ++] (1376) / ویتنبرگ ، تیم (1955)، نویسنده
گنجهای پنهان در[Cسی‌] (1375) / داراسکار ، راجیو، نویسنده

کاربران آنلاین :0