دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

كتب آموزشي حوزه برق - الكترونيك

     پالایش جستجو
هنر الکترونیک (1377) / هوروویتس ، پل (1942)، نویسنده
پرسشهای چهارگزینه‌ای الکترونیک عمومی (1 و 2) (1378) / تاجیک ، حسن (1348)، نویسنده
پروژه‌های الکترونیک، مجموعه جدیدترین طرح‌ها و مدارهای کاربردی (1377) / عنوان: پروژه‌های الکترونیک: مجموعه جدیدترین طرحها و مدارهای کاربردی
چارچوب ملی معماری سازمانی ایران (1384) / فتح‌اللهی ، علی، نویسنده
کارشناسی ارشد الکترونیک قابل استفاده‌ی (1384) / امانیان ، کریم، نویسنده
کتاب آموزشی protel 99 (1379) / شرکت پروتل
کتاب آموزشی‌[Excel 2000اکسل]2000 (1378) / ریسنر ، ترادی، نویسنده
کتاب آموزشی‌[Excel 97 اکسل 97] (1377) / انتشارات مایکروسافت ; Microsoft Press
کتاب آموزشی‌[Pspiceپی اسپایس‌] در محیط ویندوز (1375) / لامی ، رابرت، نویسنده
کتاب برق (1382 - 1383)
کنترل صنعتی طراحی و کاربرد (1387) / جاکوب ، مایکل (1947- م)، نویسنده
کنکور جامع مهندسی برق (الکترونیک و قدرت) دانشگاه سراسری (1375 - 1381) همراه با پاسخهای تشریحی (1381) / عنوان: مجموعه سوالات کنکور (کاردانی به کارشناسی ناپیوسته)
کنکور کارشناسی ارشد الکترونیک دیجیتال (1387) / حسن‌زاده ، امین (1359)، نویسنده

کاربران آنلاین :0