دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
استاندارد ملی ماشین های خاک برداری (1395)
راهنمای راهبری و نگهداری تأسیسات مکانیکی ساختمان (1389)
راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراههای شهری (1385) / سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله
مشخصات فنی تأسیسات برق بیمارستان (1389)

کاربران آنلاین :0