دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
الکترومغناطیس (1388) / عبدالعالی ، علی (1353)، نویسنده
الکترونیک (2) (1390) / اشرفیان ، احمدعلی (1340)، نویسنده
الکترونیک 1 و 2 (1390) / لطیفی ، غلامرضا (1339-)، نویسنده
الکترونیک 1 و 2 ویژه گروه فنی - مهندسی شامل (1386) / معصومی ، مسعود (1352)، نویسنده
الکترونیک تشریح مطالب درسی به همراه نکات ویژه کنکوری . (1389) / ناصح ، مهدی (1358-)، نویسنده
الکترونیک 1 (1390) / اشرفیان ، احمدعلی (1340)، نویسنده
آمار و احتمال شامل (1390) / گائینی ، احمد (1343)، نویسنده
آمار و احتمال مهندسی (1386) / گائینی ، احمد (1343)، نویسنده
آمار و احتمال مهندسی شامل (1389) / طورانی ، محسن (1351)، نویسنده
آمار و احتمال مهندسی (1388) / حسن زاده ، امیر (1357)، نویسنده
آمار و احتمال مهندسی ویژه دانشجویان کارشناسی و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های برق، کامپیوتر، علوم کامپیوتر (1388) / طورانی ، محسن (1351)، نویسنده
آمار و احتمال کاردانی ویژه دانشجویان کاردانی و داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی (1387) / طورانی ، محسن، نویسنده
آمار و روش تحقیق قابل استفاده (1388) / جهانیان ، ملیحه، نویسنده
اندیشه اسلامی (1) (1389)
اندیشه و معارف اسلامی (ویژه کلیه رشته‌ها) (1390) / اسماعیلی ، خیرالله (1349)، نویسنده

کاربران آنلاین :0