دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
فرهنگ جامع مصور و اجتناب ناپذیر مهندسی برق و الکتروتکنیک(دو سویه با تلفظ واژگان) (1390) / موتابی ، هدایت (1338-)، نویسنده
فرهنگ دوسویه عمران انگلیسی‌- فارسی‌، فارسی‌- انگلیسی (1387) / افضلی ، محمدرضا (1331)، مترجم
فرهنگ فنی لغات و اصطلاحات برای رشته‌های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی‌، انگلیسی - فارسی (1385) / ارشدفر ، اسماعیل (1348)، نویسنده
فرهنگ لغات چندرسانه‌ای (1378) / کالین ، - 1966، نویسنده
فرهنگ مدیریت (توصیفی) انگلیسی - فارسی شامل واژگان (1377) / فرنچ ، درک، نویسنده
فرهنگ مصور هنرهای تجسمی (1371) / مرزبان ، پرویز (1296)، نویسنده
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی (1391) / حق شناس ، علی محمد (1319)، نویسنده
فرهنگ معاصر کوچک انگلیسی - فارسی (1381) / حییم ، سلیمان (1266- 1348)، نویسنده
فرهنگ نوین الکترونیک، ارتباطات و برق (1366) / گودکه ، ورنر، نویسنده
فرهنگ نوین الکترونیک‌، ارتباطات و برق شامل سی‌هزار واژه انگلیسی و ترجمه فارسی آنها (1370) / گودکه ، ورنر، نویسنده
فرهنگ کاربران کامپیوتر (1375) / شرکت کیوQue corporation
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی (1363) / آریانپورکاشانی ، عباس (1285)، نویسنده
فرهنگ کامپیوتر انگلیسی - فارسی (1373) / علیخانزاده ، امیر (1335)، نویسنده
فرهنگ گسترده پیشرو آریان‌پور (1378) / آریانپور کاشانی ، منوچهر (1308)، نویسنده
فرهنگ یکجلدی پیشرو آریان‌پور انگلیسی - فارسی (1378) / آریان‌پورکاشانی ، منوچهر (1308)، نویسنده

کاربران آنلاین :0