دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مرجع کامل برنامه‌نویسی با کوییک بیسیک (1372) / نامروف ، استیون، نویسنده
مرجع کامل[Quick Basicکوئیک بیسیک] (1374) / نامروف ، استیون، نویسنده
مقدمه‌ای بر برنامه‌نویسی‌BASIC (1371) / خاورینژاد ، رمضانعلی (1321)، نویسنده
هیدرولیک به زبان بیسیک (1375) / اسمیت ، پیتر دکاست (1941)، نویسنده
ویژوال بیسیک 3/0 ویرایش ویندوز (1375) / هالزنر ، استیون، نویسنده
کاربرد کامپیوتر در ترمودینامیک و انتقال گرما (1370) / بیکن ، دنیس هنری، نویسنده
کامپیوترهای کوچک و برنامه‌نویسی BASICبه زبان ساده (1365) / معتمد اکتسابی ، علی، نویسنده
کتاب آموزشی برنامه با[Q Basicکیو بیسیک] (1373) / اشنایدر ، دیوید، نویسنده
کتاب آموزشی‌[Visual Basic 6.0ویژوال بیسیک /0]6 (1378) / پری ، گرگ، نویسنده
کتاب جامع برنامه نویسی ‌BASIC (1367) / گوتفرید ، بایرون (1934)، نویسنده
کتاب همراه کامپیوتر (1383) / علیپور ، مظاهر (1339)، نویسنده
گرافیک و بیسیک (1373) / کریمی ‌زند ، مهدی (1333)، نویسنده

کاربران آنلاین :0