دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
8086/8088/80286 assembly language (c1988) / Scanlon ، Leo J، نویسنده
IBM PC assembler language and programming (c1987) / Abel ، Peter (1932)، نویسنده
Programmierung mit der Assemblersprache ASS 300 (1974) / Ernst ، Manfred، نویسنده
PS/2-PC assembly language (c1989) / Holzner ، Steven، نویسنده
Schaum 's outline of theory and problems of programming with assembly language (1988) / Goldbery ، David E، نویسنده
The 80x86 IBM PC & compatible computers (c1992) / Mazidi ، Muhammad Ali، نویسنده
The IBM personal computer from the inside out (c1984) / Sargent ، Murray، نویسنده
Turbo Assembler 2.0 (1990)

کاربران آنلاین :0