دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Prentice Hall

واقع در: Englewood Cliffs, NJ

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Digital logic circuit analysis and design (c1998)
Compiler design in C (c1990) / Holub ، Allen I، نویسنده
The 80x86 IBM PC & compatible computers (c1992) / Mazidi ، Muhammad Ali، نویسنده
Engineering thermodynamics (1993) / Hsieh ، Jui Sheng (1921)
Fundamentals of digital image processing (1989) / Jain ، Anil K

کاربران آنلاین :0