دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Building Internet applications with Delphi 2 (1996) / Chapman ، Davis Howard، نویسنده
Database developer’s guide with Delphi 2 (1996) / Henderson ، Ken، نویسنده
Delphi 2 by example (1996) / Warner ، Scott، نویسنده
Delphi 5 developer’s guide (2000) / Pacheco ، Xavier، نویسنده
Delphi programming unleashed (c1995) / Calvert ، Charles، نویسنده
Delphi programming unleashed (1375 = 1996) / Calvert, Charles، نویسنده
Mastering Delphi (c1995) / Cantu? ، Marco، نویسنده

کاربران آنلاین :0