دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Information and communication theory ([1973]) / Rosie ، Aeneas Murdoch، نویسنده
Introduction to communication systems (c1982) / Stremler ، Ferrel G، نویسنده
Introduction to communication systems (1990) / Stremler ، Ferrel G، نویسنده
Introduction to signals and systems (c1987) / Kamen ، Edward W، نویسنده
Optimum array processing (2003) / Van Trees ، Harry L، نویسنده
Signals & systems (c1997) / Oppenheim ، Alan V (1937)، نویسنده
Signals and systems (c1983) / Oppenheim ، Alan V (1937)، نویسنده
Signals (1982) / Connor ، F. R. (Frank Robert)، نویسنده
Theory and application of digital signal processing (2006) / Rabiner ، Lawrence R (1943)، نویسنده

کاربران آنلاین :0