دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Electric machinery (c1983) / Fitzgerald ، A. E. (Arthur Eugene) (1909)، نویسنده
Electric machinery fundamentals (c1985) / Chapman ، Stephen J، نویسنده
Electric machinery fundamentals (c1999) / Chapman ، Stephen J، نویسنده
Electric machines (c1980) / Slemon ، Gordon R، نویسنده
Electrical machines and drive systems (1989) / Gray ، C. B، نویسنده
Electrical machines (1974) / Kostenko ، Mikhail Polievktovich (1889)، نویسنده
Electrical machines-I, (D.C. Machines and Transformer) (1982) / Arora ، P.C، نویسنده

کاربران آنلاین :0