دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Problem solving and structured programming in Pascal (1985) / Koffman ، Elliot B
Computing for engineers (1989) / Grant ، Clive، نویسنده
Fundamentals of data structures in Pascal (1984) / Horowitz ، Ellis، نویسنده
Intermediate Pascal programming (c1987) / Collins ، William J. (William Joseph)، نویسنده
Mastering Turbo Pascal 5.5 (c1989) / Swan ، Tom (1950)، نویسنده
PASCAL for programmers (1986) / Lecarme ، Olivier، نویسنده
Pascal for students (1982) / Kemp ، R، نویسنده
Problem solving and structured programming in Pascal (1985) / Koffman ، Elliot B، نویسنده
Schaum's outline of theory and problems of programming with PASCAL (1988) / Gottfried ، Byron S (1934)، نویسنده
The IBM programmer's challenge (1987) / Chen ، Steven، نویسنده
Turbo Pascal (c1995) / Koffman ، Elliot B، نویسنده
Turbo Pascal (1380 = 2001) / Koffman, Elliot B، نویسنده
Turbo Pascal, ver. 6.0 (1990)

کاربران آنلاین :0