دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Arman Gashtak

واقع در: Tehran

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Discrete - Time signal processing (1380 = 2001) / Oppenheim, Alan V. 1937 -، نویسنده
Turbo Pascal (1380 = 2001) / Koffman, Elliot B، نویسنده

کاربران آنلاین :0