دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جان جی پروکیس

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح مسائل مهندسی سیستم های مخابراتی (1388) / پروکیس ، جان جی، نویسنده
مبانی سیستمهای مخابراتی (1389) / پروکیس ، جان جی، نویسنده
مخابرات دیجیتال (1389) / پروکیس ، جان جی، نویسنده

کاربران آنلاین :0