دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مسعود صالحی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول و مبانی سیستم های مخابراتی (1389) / پروکیس ، جان، نویسنده
تشریح مسائل مهندسی سیستم های مخابراتی (1388) / پروکیس ، جان جی، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی به کمک مطلب (1387) / پروکیس ، جان، نویسنده
مبانی سیستمهای مخابراتی (1389) / پروکیس ، جان جی، نویسنده
مخابرات دیجیتال (1389) / پروکیس ، جان جی، نویسنده
مهندسی سیستم های مخابراتی (1388) / پروکیس ، جان، نویسنده

کاربران آنلاین :0