دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : aعنوان

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آخرین پیام بر آخرین پیامبر (1379) / دین پرور ، محمدرضا (1340)، نویسنده
اصول بهداشت روانی (1374) / حسینی ، ابوالقاسم (1315)، نویسنده
اصول و مبانی سیستم های مخابراتی (1389) / پروکیس ، جان، نویسنده
تفکر فازی (1380) / کاسکو ، بارت، نویسنده
تولید برق در نیروگاه ها (1387) / هوشمند ، رحمت الله (1346)، نویسنده
تکنولوژی بتن (1393) / عالی ، محسن (1366)، نویسنده
گرافیک رایانه ای (-1388) / هرن ، دونالد، نویسنده

کاربران آنلاین :0