دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : روی جکسون (1962- م)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
فلسفه دین (از کتاب فهم فلسفه) (1392) / همیلتون, کریستوفر ; موسوی, منا (1350-)
فلسفه سیاسی(از کتاب فهم فلسفه) (1391) / مصحفی, محمداحسان (1355-) ; شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
فلسفه علم (1391) / نصیری, منصور (1352)

کاربران آنلاین :0