دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حیدرعلی هومن (1311)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آمار توصیفی در علوم رفتاری (1375) / هومن ، حیدرعلی (1311)، نویسنده
ریاضیات پایه آمار و احتمال (1373) / هومن ، حیدرعلی (1311)، نویسنده
مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل (با اصطلاحات) (1384) / هومن ، حیدرعلی (1311)، نویسنده

کاربران آنلاین :0