دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : موسسه انتشارات علمی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ترانزیستور دوقطبی پیوندی (1376) / نیودک ، جرالد، نویسنده
تشریح مسائل ساختمان های گسسته (1389) / قلی زاده ، بهروز (1334)، نویسنده
تغییر شکل و مکانیک شکست مواد و آلیاژهای مهندسی (1382) / هرتسبرگ ، ریچارد (1937- م)، نویسنده
توالی عملیات و زمانبندی (1376) / بیکر ، کنت (1943)، نویسنده
جنگ الکترونیک (1385) / آدامی ، دیوید، نویسنده
خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور (1382) / نیلی ، مسعود (1334)، نویسنده
دیرگدازهای سرامیکی (1382) / نعمتی ، زیارتعلی (1338)، نویسنده
دینامیک سازه‌ها (1377) / کلاف ، ری (1920)، نویسنده
دیود پیوندی PN (1372) / نیودک ، جرالد، نویسنده
رسم فنی و نقشه‌های صنعتی (- 1376) / متقی پور ، احمد (1326)، نویسنده
روشهای محاسبات عددی (1381) / قلی زاده ، بهروز (1334)، نویسنده
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1372 - 1374) / وایلی ، کلارنس ریموند (1911)، نویسنده
ساختمان‌های گسسته (1380) / قلی زاده ، بهروز (1334)، نویسنده
سیستمهای کنترل (1374) / کو ، بنجامین (1930)، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی به کمک مطلب (1387) / پروکیس ، جان، نویسنده

کاربران آنلاین :13