دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : موسسه انتشارات علمی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
شبکه‌های انتقال داده (1377) / بلک ، اویلس، نویسنده
شبیه‌سازی سیستمهای گسسته - پیشامد (1378) / بنکس ، جری، نویسنده
شکل دادن فلزات (1388) / هاسفورد ، ویلیام، نویسنده
طراحی و تحلیل الگوریتمها (1387) / قلی‌زاده ، بهروز، نویسنده
طراحی و کنترل مخلوط های بتن (1382) / کاسمتکا ، استیون، نویسنده
مبانی احتمالات (1377) / قهرمانی ، سعید، نویسنده
مبانی نظریه قابلیت اعتماد (پایایی) (1381) / گروش ، دوریس لوید، نویسنده
متالورژی مکانیکی (1374) / هال ، درک، نویسنده
محاسبه میدانهای الکتریکی سیستمهای فشارقوی (1383) / کالیچیتسکی ، یگور سرگی‌یویچ، نویسنده
مدیریت پروژه (1384) / اسپینر ، ام، نویسنده
مکانیک سازه‌ها (1380) / کاظمی ، محمدتقی (1332)، نویسنده
مکانیک و کنترل در روباتیک (1377) / کریگ ، جان (1955)، نویسنده
نانوساختارها و ننانوکامپوزیت ها (1385) / دلشاد خطیبی ، پویا (1361)، نویسنده
نظریه احتمال و کاربرد آن (1386) / اخوان نیاکی ، تقی (1335)، نویسنده
نظریه احتمال و کاربرد آن (1377) / اخوان نیاکی ، تقی، نویسنده

کاربران آنلاین :7