دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
طراحی مکانیزم‌ها و بازوان روباتیک (1388) / موسویان ، علی‌اکبر (1340 -)
مدلسازی و کنترل ربات (1389) / اسپانگ ، مارک دبلیو
اصول دانش ربات (- 1372) / شیلینگ ، رابرت جوزف (1947)، نویسنده
اصول و راهنمای کاربردی ربات های انسان نما (1392) / سلیمی ، محمدحسین (1371)، نویسنده
بررسی و کنترل اصول رباتیک (1379) / شیلینگ ، رابرت جوزف (1947)، نویسنده
شبیه‌سازی و برنامه نویسی روبات‌ها با استفاده از Microsoft robotics developer studio (1388) / جانز ، کایل (1965- م)، نویسنده
مبانی روباتیک (1385) / صادقیان ، مجتبی، نویسنده
مکانیک و کنترل در روباتیک (1377) / کریگ ، جان (1955)، نویسنده

کاربران آنلاین :0