دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: صفا رحیمی موقر

واقع در:

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول دانش ربات (- 1372) / شیلینگ ، رابرت جوزف (1947)، نویسنده

کاربران آنلاین :0