دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Robert Joseph Schilling

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول دانش ربات (- 1372) / شیلینگ ، رابرت جوزف (1947)، نویسنده
بررسی و کنترل اصول رباتیک (1379) / شیلینگ ، رابرت جوزف (1947)، نویسنده

کاربران آنلاین :0