دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Erwin Kreyszig

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Advanced engineering mathematics (1990) / Kreyszig ، Erwin، نویسنده
Advanced engineering mathematics (2006) / Kreyszig ، Erwin، نویسنده
Advanced engineering mathematics (2002) / Kreyszig ، Erwin، نویسنده
Advanced engineering mathematics (1972) / Kreyszig ، Erwin، نویسنده
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1384-) / کریزیگ ، اروین، نویسنده
ریاضیات مهندسی پیشرفته ([136] -) / کریزیگ ، اروین، نویسنده
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1385) / کریزیگ ، اروین، نویسنده
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1386) / کریزیگ ، اروین، نویسنده

کاربران آنلاین :0