دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تشریح کامل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته (اروین کرویت‌سیگ) جلد دوم - ویراست هشتم (1389) / پرستنده ، شاهرخ، نویسنده
تشریح کامل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت‌سیگ (1386) / یعقوبی ‌فر ، محمد (1349)، نویسنده
تشریح کامل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت‌سیگ (1393) / آذر‌استمال ، سجاد (1364 -)، نویسنده
راهنمای حل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت‌سیگ (1379) / مقصودی ، ماهرخ (1333)، نویسنده
راهنمای مسایل فیزیک الکتریسیته و مغناطیس بر اساس کتاب راشدمحصل و معینی (1387) / حسنی ، محمدامین (1367)، نویسنده
روشهای ریاضی در فیزیک (1363 - 1376) / آرفکن ، جورج براون (1922- م)، نویسنده
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1384-) / کریزیگ ، اروین، نویسنده
ریاضیات مهندسی پیشرفته ([136] -) / کریزیگ ، اروین، نویسنده
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1385) / کریزیگ ، اروین، نویسنده
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1386) / کریزیگ ، اروین، نویسنده
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس "برای رشته‌های مهندسی و علوم‌" (1379) / راشد محصل ، جلیل (1330)، نویسنده

کاربران آنلاین :0