دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جیمز گر

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مقاومت صالح =Strenght of Materials (1377) / تیموشینکو ، استیون (1972- 1878)، نویسنده
مقاومت مصالح (1362 - 136) / تیموشنکو ، استیون (1972- 1278)، نویسنده

کاربران آنلاین :0