دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حمید لسانی (1329)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ماشین های الکتریکی (تئوری، عملکرد و کاربردها) جلد1 (1386) / بیم بهارا ، پی‌.اس، نویسنده
تشریح مسائل ماشینهای الکتریکی (1381) / لسانی ، حمید (1329)، نویسنده
فرمولر مهندسی برق (1380) / لسانی ، حمید (1329)، نویسنده
ماشینهای الکتریکی (تئوری، علمکرد و کاربردها) (1385- 1386) / بیم‌بهرا ، پی.اس، نویسنده
ماشینهای الکتریکی (تئوری، عملکرد و کاربرد) (1378 - 1376) / بیم‌بهرا، نویسنده
ماشینهای الکتریکی (1381) / لسانی ، حمید (1329)، نویسنده

کاربران آنلاین :0